2 Euro Kursmünze San Marino 2005,Lot 130 - Reinheim
2 Euro Kursmünze San Marino 2005,Lot 130 - Reinheim